Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Triển khai thực hiện Quyết định số 64/2021/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh
26/10/2021 5:04:PM
Ngày 11/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 64/2021/QĐ-UBND về bãi bỏ khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7 Điều 1 của Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định một số chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Quyết định bãi bỏ khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7 Điều 1 Quyết định số 22/2013/QĐUBND ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định một số chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2021./.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.021.575
Truy cập hiện tại 45 khách