Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
08/09/2021 5:36:PM

Ngày 06/9/2021, Bộ Y tế đã ra Thông tư 12/2021/TT-BYT về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Cụ thể, Bộ quyết định bãi bỏ toàn bộ 08 văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Thứ nhất, Quyết định 462-BYT/QĐ ngày 30/8/1960 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành các bảng thuốc độc A, B và quy chế quản lý thuốc độc.

Thứ hai, Thông tư 20-BYT/TT ngày 30/8/1960 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thi hành Quyết định 462-BYT/QĐ ngày 30/8/1960 ban hành các bảng thuốc độc A, B và quy chế quản lý thuốc độc.

Thứ ba, Thông tư 32/2015/TT-BYT ngày 16/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Bên cạnh đó, bãi bỏ một phần Quyết định 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”, các nội dung bị bãi bỏ đó là: Phần 2. Giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm; Phần 3. Giới hạn tối đa độc tố vi nấm trong thực phẩm; Phần 5. Giới hạn tối đa kim loại trong thực phẩm;...

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/11/2021.

H. Sơn (theo thuathienhue.gov.vn)
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.021.575
Truy cập hiện tại 40 khách