Tìm kiếm tin tức
Quy định mới về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
 02/10/2017 11:22:AM

Theo đó, ngày 01/10/2017 chính thức có hiệu lực thực hiện quy định mới về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh theo Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đối tượng áp dụng là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng khi đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; các cơ quan tổ chức khác có liên quan.

Mức thu quy định tại các Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này.

(Thông tin chi tiết theo Quyết định đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày