Tìm kiếm tin tức
UBND tinh phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Phú Lộc
 15/08/2017 2:07:PM

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 về  việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Phú Lộc; theo đó, có 08 công trình, dự án được bổ sumg kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở để triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

Đường vào khu du lịch Đông Dương - Hàm Rồng tại xã Vinh Hiền.

- Diện tích: 0,59 ha;

- Loại đất hiện trạng:

+ Đất ở tại nông thôn: 0,161 ha;

+ Đất trồng lúa: 0,288 ha;

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 0,02 ha;

+ Đất giao thông: 0,121 ha.

Công trình Cầu Miếu tại xã Lộc Thủy.

- Diện tích: 0,04 ha;

- Loại đất hiện trạng:

+ Đất trồng lúa: 0,026 ha;

+ Đất sông, suối: 0,014 ha.

Hồ lắng để phục vụ dự án Mỏ đá gabrô (nhằm giảm thiểu tác động môi trường) tại xã Lộc Điền.

- Diện tích: 0,554 ha;

- Loại đất hiện trạng:

+ Đất trồng lúa: 0,551 ha;

+ Đất thủy lợi: 0,003 ha.

Xây dựng bảng quảng cáo của Công ty Cổ phần Thương mại Phát triển Thủ Đô tại xã Lộc Điền.

- Diện tích: 0,018 ha;

- Loại đất hiện trạng: Đất trồng lúa.

Điểm du lịch sinh thái Phúc Nguyên Phương (phần bổ sung) tại xã Lộc An.

- Diện tích: 0,338 ha;

- Loại đất hiện trạng: Đất trồng lúa.

Cửa hàng xăng dầu tại xã Lộc Vĩnh

- Diện tích: 0,587 ha;

- Loại đất hiện trạng:

+ Đất ở tại nông thôn: 0,173 ha;

+ Đất trồng lúa: 0,092 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 0,12 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm: 0,032 ha;

+ Đất bằng chưa sử dụng: 0,170 ha.

Hệ thống nối mạng cấp nước sạch tại xã Xuân Lộc.

- Diện tích: 0,073 ha;

- Loại đất hiện trạng: Đất rừng sản xuất.

Chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại khu vực Hạ Thủy Đạo tại xã Lộc Sơn.

- Diện tích: 1,00 ha;

- Loại đất hiện trạng: Đất trồng lúa.

UBND tỉnh giao UBND huyện tổ chức công bố, công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định; Thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo kế hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc được phê duyệt.

Nguyễn Trường
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày