Tìm kiếm tin tức
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 06/2020
 31/05/2020 11:24:AM
Một số chính sách đang được nhiều người đặc biệt quan tâm như Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non; Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thi hành án pháp nhân thương mại... sẽ có hiệu lực trong tháng 6 tới đây.

 

Tên văn bản

Ngày

NGHỊ ĐỊNH

1

Nghị định 48/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn

BH: 15/04/2020

HL: 01/06/2020

 

2

 

Nghị định 46/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan

BH: 09/04/2020

HL: 01/06/2020

 

3

 

Nghị định 44/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

BH: 08/04/2020

HL: 01/06/2020

 

4

 

Nghị định 42/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa

BH: 08/04/2020

HL: 01/06/2020

 

5

 

Nghị định 52/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn

 

BH: 27/04/2020

HL: 15/06/2020

6

 

Nghị định 50/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai

BH: 20/04/2020

HL: 15/06/2020

 

7

 

Nghị định 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án Hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

BH: 17/04/2020

HL: 15/06/2020

 

QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định 750/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

BH: 29/04/2020

HL: 01/06/2020

 

2

 

Quyết định 14/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

BH: 08/04/2020

HL: 01/06/2020

3

 

Thông tư 29/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

BH: 17/04/2020

HL: 02/06/2020

 

4

 

Quyết định 949/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

BH: 18/05/2020

HL: 15/06/2020

 

THÔNG TƯ

1

Thông tư 32/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

BH: 30/12/2019

HL: 01/06/2020

 

2

Thông tư 30/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 30/2018/NĐ-CP

BH: 17/04/2020

HL: 01/06/2020

 

3

Thông tư 25/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

BH: 14/04/2020

HL: 01/06/2020

4

 

Thông tư 23/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định tạm ứng, vay ngân quỹ Nhà nước của ngân sách Nhà nước

BH: 13/04/2020

HL: 01/06/2020

5

 

Thông tư 28/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng

BH: 17/04/2020

HL: 02/06/2020

6

 

Thông tư 06/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

BH: 24/04/2020

HL: 09/06/2020

 

7

 

Thông tư 09/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

BH: 23/04/2020

HL: 15/06/2020

8

 

Thông tư 01/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

 

BH: 16/04/2020

HL: 15/06/2020

 

9

 

Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non

 

BH: 07/05/2020

HL: 22/06/2020

 

10

 

Thông tư 38/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách Nhà nước

 

BH: 12/05/2020

HL: 26/06/2020

 

11

 

Thông tư 7/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế

 

BH: 14/05/2020

HL: 28/06/2020

 

12

 

Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

BH: 14/05/2020

HL: 29/06/2020

BH: 14/05/2020

HL: 29/06/2020

 

13

 

Thông tư 09/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan

BH: 14/05/2020

HL: 30/06/2020

 

 

 

H. Sơn (theo thuathienhue.gov.vn)
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.051.581
Truy cập hiện tại 1.501 khách