Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Ngày 20/12/2021, Bộ Y tế ra Quyết định 5772/QĐ-BYT về việc ban hành Biểu mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin”. Cụ thể, quy trình cấp Hộ chiếu vắc xin cho người dân gồm 03 bước như sau:
Ngày 28/12, Sở Y tế đã ban hành sổ tay hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người nhiễm COVID-19 (F0) áp dụng cho các cơ sở quản lý người nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Ngày 16/11/2021, Sở Tư pháp ban hành Công văn số đăng tải các nội dung tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.
Ngày 08/10/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Căn cứ theo điều chỉnh mới, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn có cơ hội tiếp cận được nguồn hỗ trợ.
Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.
Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân.
Ngày 11/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 64/2021/QĐ-UBND về bãi bỏ khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7 Điều 1 của Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định một số chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.
Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Ngày 30/9/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 03/2021/TT-TTCP quy định chi tiết Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương.
Các tin khác
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.648.010
Truy cập hiện tại 36 khách