Tìm kiếm tin tức

Thông tin tuyên truyền
Thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh quy định về khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; theo Báo cáo số 01/BC-TTHCC ngày 02/01/2018 của Trung tâm Hành chính công huyện, UBND huyện thông báo kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tháng 12 năm 2018 về dịch vụ hành chính công.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 2124/QĐ-TTg ngày 28/12/2017, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 6/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xác định thiệt hại để bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế".
Ngày 20/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2964/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện lĩnh vực văn hóa và gia đình.
Ngày 17/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã ban hành Quyết định số 2405/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 06/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã ban hành Quyết định số 2317/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực kế hoạch và đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và thay thế Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Theo đó, ngày 01/10/2017 chính thức có hiệu lực thực hiện quy định mới về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh theo Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2017 và thay thế Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão.
Ngày 05/9/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2032/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bỏ bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, Quyết định số 2038/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.
UBND tỉnh vừa bàn hành Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 về Quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, sống bằng nghề lâm nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định 57/2017/ QĐ-UBND về việc sửa đổi, điều chỉnh Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2017
Các tin khác
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.539.869
Truy cập hiện tại 114 khách