Tìm kiếm tin tức

Thông tin tuyên truyền
Ngày 17/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã ban hành Quyết định số 2405/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 06/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã ban hành Quyết định số 2317/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực kế hoạch và đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và thay thế Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Theo đó, ngày 01/10/2017 chính thức có hiệu lực thực hiện quy định mới về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh theo Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2017 và thay thế Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão.
Ngày 05/9/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2032/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bỏ bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, Quyết định số 2038/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.
UBND tỉnh vừa bàn hành Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 về Quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, sống bằng nghề lâm nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định 57/2017/ QĐ-UBND về việc sửa đổi, điều chỉnh Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2017
Trong tháng 08/2017, nhiều văn bản mới chính thức có hiệu lực, nổi bật là: Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về việc thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Nghị định 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Quyết định 21/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm; Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập…
Các tin khác
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.464.287
Truy cập hiện tại 586 khách