Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT >> Phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
Ngày 31/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.
Trong tháng 9/2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực, tiêu biểu như: quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; quy định về việc bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước...
Ngày 26/05/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; trong đó đồng loạt tăng mức phạt đối với nhiều hành vi vi phạm.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2014/NĐ-CP quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; trong đó quy định Quỹ phòng, chống thiên tai thành lập ở cấp tỉnh, đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và hoạt động vì mục đích phi lợi nhuận. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/12/2014.
Theo Thông tư 133/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/11/2014 thì phí sử dụng đường bộ sẽ tăng 1,5 lần đối với xe máy, cụ thể là mức trần 100.000 đồng áp dụng cho xe máy dưới 100cm3 và 150.000 đồng cho xe trên 100cm3.
Ngày 07/8/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Theo Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thì thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo các điều kiện sau:
Theo Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vừa được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND, có 07 trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận), gồm:
Ngày 27/10/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2011.
Các tin khác
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.148.698
Truy cập hiện tại 1.449 khách