Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phú Lộc là một huyện nằm phía Nam của tỉnh Thừa Thiên Huế, có 18 đơn vị hành chính gồm 02 thị trấn (Phú Lộc, Lăng Cô) và 16 xã (Lộc Trì, Lộc Bổn, Vinh Hải, Lộc Hòa, Lộc An, Lộc Bình, Lộc Thủy, Vinh Giang, Lộc Vĩnh, Vinh Mỹ, Lộc Sơn, Lộc Tiến, Vinh Hiền, Vinh Hưng, Xuân Lộc, Lộc Điền).

Trước năm 1990, huyện Phú Lộc có 01 thị trấn là thị trấn Phú Lộc và 28 xã, gồm: Vinh Xuân, Vinh Thanh, Vinh An, Vinh Mỹ, Vinh Hải, Vinh Hưng, Vinh Giang, Vinh Hiền, Lộc Bổn, Lộc Sơn, Lộc An, Xuân Lộc, Lộc Hòa, Lộc Điền, Lộc Bình, Lộc Vĩnh, Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Hải, Thượng Quảng, Hương Sơn, Hương Phú, Hương Hữu, Hương Giang, Hương Lộc, Thượng Long, Thượng Nhật, Thượng Lộ.

Đến năm 1990, 09 xã sáp nhập vào huyện Nam Đông vừa mới được tái lập gồm: Thượng Quảng, Hương Sơn, Hương Phú, Hương Hữu, Hương Giang, Hương Lộc, Thượng Long, Thượng Nhật, Thượng; 03 xã sáp nhập vào huyện Phú Vang vừa được tái lập gồm: Vinh Xuân, Vinh Thanh, Vinh An.

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.317.070
Truy cập hiện tại 2.137 khách