Tìm kiếm tin tức
Đăng ký dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020
 13/05/2020 10:11:AM
Sở Nội vụ vừa có Công văn số 493/SNV-TCCC ngày 11/5/2020 về việc đăng ký dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020.

Theo đó, đối tượng dự thi là Cán bộ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước ở cấp tỉnh hiện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm; Công chức là người đứng đầu Sở, ban, ngành và tương đương ở cấp tỉnh; Công chức là cấp phó được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cấp trưởng ở Sở, ban, ngành và tương đương ở cấp tỉnh (mỗi Sở, ban, ngành chỉ cử 01 cấp phó đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi theo quy định); Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ủy, thành ủy; Các đối tượng quy định tại điểm b Khoản 1 Công văn này thuộc diện trong quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền luân chuyển về giữ các chức vụ, chức danh cán bộ lãnh đạo ở cấp huyện.

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi: chậm nhất đến ngày 18/5/2020 để Sở Nội tổng hợp; quá thời hạn này, đơn vị nào không đăng ký, xem như không có nhu cầu dự thi nâng ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020./.

Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.283.287
Truy cập hiện tại 1.348 khách