Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch kiểm tra các cơ sở hoạt động, kinh doanh dịch vụ quảng cáo
 08/05/2020 9:30:AM
Ngày 29/4/2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 1846/KH-UBND về việc kiểm tra các cơ sở hoạt động, kinh doanh dịch vụ quảng cáo

Theo đó, thông qua đợt kiểm tra, tiến hành rà soát, thống kê lại số lượng các tổ chức, đơn vị, cá nhân hoạt động, kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên địa bàn toàn huyện; đôn đốc, phổ biến và hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Đối tượng kiểm tra: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên địa bàn huyện.

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động, kinh doanh dịch vụ quảng cáo và các quy định khác có liên quan.

Biện pháp kiểm tra: Kiểm tra trên thực địa các bản pha no, quảng cáo ngoài trời lớn tại các xã, trị trấn trên địa bàn huyện. Kiểm tra theo chuyên đề, kế hoạch của UBND huyện tại các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên địa bàn huyện.

Quá trình kiểm tra gắn với việc tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, vận động các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng các quy định của pháp luật đối với các hoạt động kinh doanh.

Nhắc nhở, cảnh cáo, lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính (nếu có).

Khi phát hiện vi phạm, tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật, phương tiện, giấy phép kinh doanh; trên cơ sở đó, sẽ có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

UBND huyện giao trách nhiệm Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND huyện quyết định thành lập Đoàn kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên địa bàn huyện. Tổng hợp danh sách các đơn vị dự kiến kiểm tra và triển khai kế hoạch kiểm tra; chuẩn bị văn bản, tài liệu, cơ sở pháp lý để triển khai công tác kiểm tra đạt kết quả; lưu hồ sơ kiểm tra đối với các đơn vị được kiểm tra theo quy định. Làm cơ quan thường trực của Đoàn kiểm tra. Đề xuất biện pháp xử lý, kiến nghị, tham mưu UBND huyện Quyết định xử phạt các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên địa bàn huyện.

Giao trách nhiệm Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao tổ chức thông tin, tuyên truyền Kế hoạch này trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cử lực lượng cùng tham gia Đoàn kiểm tra với tư cách là thành viên.

Giao trách nhiệm Công an huyện, Đội Quản lý đô thị, UBND các xã, thị trấn cử lực lượng cùng tham gia Đoàn kiểm tra với tư cách là thành viên.

Thu Trong
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.283.276
Truy cập hiện tại 1.343 khách