Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Ngày 20/7/2022, UBND huyện đã ban hành Công văn số 2695/UBND-CCHC về hướng dẫn triển khai Hội thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025
Ngày 08/7/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1603/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Uỷ ban nhân dân cấp xã.
Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện/Bảo hiểm xã hội tỉnh, cấp huyện về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh, cụ thể:
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2022 về công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn, lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Thừa hiên Huế, cụ thể:
(CTTĐT) - Sáng ngày 17/06, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với Tổ chức UNDP tại Việt Nam tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả Dự án “Sáng kiến nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của người dân”. UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình dự và phát biểu chào mừng Hội thảo.
Vừa qua, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 13/5/2022 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND của UBND tỉnh về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 19/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1168/QĐ-UBND về công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Ngày 05/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1082/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Ban quan lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã)
Ngày 05/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1078/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Ngày 05/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1076/QĐ-UBND và Quyết định 1077/QĐ-UBND về công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ trong lĩnh vực Hộ tịch thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã/Công an cấp xã/Cơ quan Bảo hiểm xã hội
Các tin khác
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.594.989
Truy cập hiện tại 3.935 khách