Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
(CTTĐT) - Sáng ngày 17/06, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với Tổ chức UNDP tại Việt Nam tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả Dự án “Sáng kiến nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của người dân”. UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình dự và phát biểu chào mừng Hội thảo.
Vừa qua, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 13/5/2022 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND của UBND tỉnh về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 19/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1168/QĐ-UBND về công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Ngày 05/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1082/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Ban quan lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã)
Ngày 05/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1078/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Ngày 05/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1076/QĐ-UBND và Quyết định 1077/QĐ-UBND về công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ trong lĩnh vực Hộ tịch thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã/Công an cấp xã/Cơ quan Bảo hiểm xã hội
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/UBND cấp huyện
Ngày 10/12/2021, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 5623/TB-UBND về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý IV năm 2021, kết quả cụ thể như sau:
Chiều 16/12, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Tổ chức UNDP tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khởi động giới thiệu Dự án “Sáng kiến nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của người dân” và thảo luận, thống nhất lựa chọn các nhóm thủ tục, lựa chọn 4 xã tại 2 huyện thí điểm là Phong Điền và Phú Lộc.
Ngày 17/9/2021, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 4026/TB-UBND về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý III năm 2021, kết quả cụ thể như sau:
Các tin khác
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.337
Truy cập hiện tại 2.503 khách