Tìm kiếm tin tức
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Theo đó, gồm có 04 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh công bố theo Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 23/4/2021.
Ngày 05/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 992/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, đƣợc sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 13/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1070/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng Thừa Thiên Huế.
Ngày 05/4/2021, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 722 /QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Ngày 05/4/2021, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 720 /QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Ngày 22/3/2021, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể:
Ngày 18/3/2021, UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch số 1122/KH-UBND về Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện, cụ thể:
Ngày 12/3/2021, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 1041/TB-UBND về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý I năm 2021, kết quả cụ thể như sau:
Ngày 30/01/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 272/QĐ-UBND về việc Công bố thủ tục hành chính trong Lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thời gian gần đây, Thừa Thiên Huế được xem là điểm sáng trong xây dựng đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng Chính quyền điện tử, đây là những nền tảng cơ bản để thực hiện chuyển đổi số nhằm tạo ra thay đổi trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hướng đến chính quyền phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.
Các tin khác
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.014.112
Truy cập hiện tại 1.159 khách