Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Ngày 10/12/2021, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 5623/TB-UBND về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý IV năm 2021, kết quả cụ thể như sau:
Chiều 16/12, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Tổ chức UNDP tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khởi động giới thiệu Dự án “Sáng kiến nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của người dân” và thảo luận, thống nhất lựa chọn các nhóm thủ tục, lựa chọn 4 xã tại 2 huyện thí điểm là Phong Điền và Phú Lộc.
Ngày 17/9/2021, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 4026/TB-UBND về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý III năm 2021, kết quả cụ thể như sau:
Ngày 20/10, Chủ tich UBND huyện đã ký ban hành Quyết định số 3181/QĐ-UBND về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND huyện Phú Lộc
Ngày 02/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2787/QĐ-UBND về công bố danh mục 05 thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện có biển áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể:
Ngày 25/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2705/QĐ-UBND về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh (chuẩn hóa ngành Xây dựng)
Ngày 25/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2704/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lệ phí trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 15/7/2021, Chính phủ ra Nghị quyết số 76/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 nhằm mục tiêu tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân.
Theo hướng dẫn của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 2879/CAT-PC06 ngày 04/6/2021
Các tin khác
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.647.981
Truy cập hiện tại 39 khách