Tìm kiếm tin tức
Kết quả khảo sát, đánh giá quý III năm 2019
 11/09/2019 10:57:AM

Ngày 11/9/2019, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 3231/TB-UBND về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công huyện quý III năm 2019.

Theo thống kê, trong quý III năm 2019, Trung tâm Hành chính công huyện tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về dịch vụ công như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 1.444 phiếu;

- Tổng số phiếu thu vào: 323 phiếu (có 299 phiếu hợp lệ, 24 phiếu không hợp lệ), cụ thể như sau:

 

STT

 

TIÊU CHÍ Đánh giá

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

     

I

PHẦN ĐÁNH GIÁ CHUNG

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện

271

90,64%

28

9,36%

-

-

2

Thái độ của công chức trong quá trình hướng dẫn hỗ trợ và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện

266

89%

33

11%

-

-

II

PHẦN ĐÁNH GIÁ RIÊNG

A

 ĐÁNH GIÁ VỀ THÁI ĐỘ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HƯỚNG DẪN, TIẾP NHẬN TTHC THEO LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

1

Lê Thị Thanh Tâm

21

95,3%

01

4,7%

-

-

2

Trần Thị Sen

26

83,87%

05

16,13%

-

-

3

Hồ Đắc Tiến

01

100%

-

-

-

-

4

Hoàng Đức Nguyên Lộc

-

-

02

66,7%

01

33,3%

5

Bạch Văn Toản

03

75%

01

25%

-

-

6

Lê Phước Hải

210

91,7%

19

8,3%

-

-

7

Trần Hữu Thanh

05

83,3%

01

16,7

-

-

B

THỜI GIAN XỬ LÝ, HOÀN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đúng hẹn

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

Không

đúng hẹn

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng (Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

1

Phòng Tư pháp

22

100%

-

-

-

-

2

Công an huyện

05

83,3%

01

16,7%

-

-

3

Phòng Tài nguyên và Môi trường

02

66,7%

01

33,3%

-

-

4

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

04

100%

-

-

-

-

5

Phòng Tài chính - Kế hoạch

31

100%

-

-

-

-

6

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

222

96,9%

07

3,1

-

-

7

Phòng Nội vụ

04

100%

-

-

-

-

C

 

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Đơn giản

Cần giảm bớt

Phức tạp

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng (Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

I

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

25

100%

 

 

 

 

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

05

100%

 

 

 

 

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

01

100%

 

 

 

 

II

Lĩnh vực Hộ tịch

1

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

03

75%

01

25%

-

-

2

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

10

90,9%

-

-

01

9,1%

3

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

06

100%

-

-

-

-

4

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

01

100%

-

-

-

-

III

Lĩnh vực Công an

1

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

06

100%

-

-

-

-

IV

Lĩnh vực Đất đai

1

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân

02

100%

-

-

-

-

2

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

01

100%

-

-

-

-

3

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

18

100%

-

-

-

-

4

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

19

100%

-

-

-

-

5

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

38

97,4%

01

02,6%

-

-

6

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

11

100%

-

-

-

-

7

Thủ tục cung cấp dữ liệu về đất đai

03

100%

-

-

-

-

8

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

78

96,3%

03

03,7%

 

 

9

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

08

100%

-

-

-

-

10

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

18

100%

-

-

-

-

11

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

17

100%

-

-

-

-

12

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

15

100%

-

-

-

-

V

Lĩnh vực Xây dựng

1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình

03

100%

-

-

-

-

2

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

-

-

01

100%

-

-

VI

Lĩnh vực Nội vụ

1

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn

01

100%

-

-

-

-

2

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn

01

100%

-

-

-

-

3

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

02

100%

-

-

-

-

 
Tiến Trung
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.051.600
Truy cập hiện tại 1.502 khách