Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kết quả khảo sát, đánh giá quý III năm 2023
27/10/2023 5:18:PM

Ngày 14/9/2023, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 3860/TB-UBND về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý III năm 2023, kết quả cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 2.477 phiếu; Tổng số lượng phiếu thu vào: 619 phiếu; trong đó, có: 602 phiếu hợp lệ, 17 phiếu không hợp lệ.

STT

TIÊU CHÍ

Đánh giá

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

I

PHẦN ĐÁNH GIÁ CHUNG

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện

600

97

19

3

-

-

2

Thái độ của công chức trong quá trình hướng dẫn hỗ trợ và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện

594

96

25

4

-

-

II

PHẦN ĐÁNH GIÁ RIÊNG

A

 ĐÁNH GIÁ VỀ THÁI ĐỘ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HƯỚNG DẪN, TIẾP NHẬN TTHC THEO LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

 

 

1

Lê Thị Thanh Tâm

39

95

02

5

-

-

2

Phan Thị Thu Hương

87

90,6

09

9,4

-

-

3

Lê Hồ Thảo Chi

345

91,5

32

8,5

-

-

4

Bạch Văn Toản

35

70

15

30

-

-

5

Hoàng Đức Nguyên Lộc

18

81,8

04

18,2

-

-

6

Trần Hữu Thanh

04

100

-

-

-

-

7

Nguyễn Thị Thanh Nga

12

100

 

 

 

 

B

THỜI GIAN XỬ LÝ, HOÀN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đúng hẹn

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

Không

đúng hẹn

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng (Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

1

Phòng Tư pháp

41

100

-

-

-

-

2

Phòng Tài chính - Kế hoạch

70

100

-

-

-

-

3

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

320

84,9

30

8

27

7,1

4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

23

100

-

-

-

-

5

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

38

76

12

24

-

-

6

Phòng Tài nguyên và Môi trường

15

68,2

07

31,8

-

-

7

Công an huyện

04

100

-

-

-

-

8

Trung tâm y tế huyện

03

100

-

-

-

-

9

Phòng Nội vụ

12

100

-

-

-

-

C

 

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Đơn giản

Cần giảm bớt

Phức tạp

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng (Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

1

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký mã số thuế

27/27

100

-

-

-

-

 

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

07/07

100

-

-

-

-

 

Thủ tục Đăng ký cấp lại giấy phép đăng ký hộ kinh doanh

03/03

100

-

-

-

-

2

Lĩnh vực Hộ tịch

 

Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

02/02

100

-

-

-

-

 

Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

15/15

100

-

-

-

-

 

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tích, xác định lại dân tộc

20/20

100

-

-

-

-

 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

01/01

100

-

-

-

-

 

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăg ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

01/01

100

-

-

-

-

 

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

02/02

100

-

-

-

-

3

Lĩnh vực Đất đai

 

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

18/18

100

-

-

-

-

 

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

11/11

100

-

-

-

-

 

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

38/42

90,5

03/42

7,1

01/42

2,4

 

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

30/36

83,3

04/36

11,1

02/36

5,6

 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

102/102

100

-

-

-

-

 

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

23/23

100

-

-

-

-

 

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

90/90

100

-

-

-

-

 

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

55/55

100

-

-

-

-

4

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 

Chuyển trường đối với học sinh Trung

học cơ sở

20/20

100

-

-

-

-

 

Chuyển trường đối với học sinh Tiểu học

03/03

100

-

-

-

-

5

Lĩnh vực Xây dựng

 

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình (gồm công trình xây dựng không theo tuyến, công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị, công trình tôn giáo, dự án, nhà ở riêng lẻ)

25/25

100

-

-

-

-

 

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

22/22

100

-

-

-

-

 

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

03/03

100

-

-

-

-

6

Lĩnh vực Môi trường

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân 

10/10

100

-

-

-

-

 

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

06/06

100

-

-

-

-

 

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

06/06

100

-

-

-

-

7

Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

 

 

 

 

 

 

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

04/04

100

-

-

-

-

8

Linh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

03/03

100

-

-

-

-

 
Duy Thắng
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.028.237
Truy cập hiện tại 1.900 khách