Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kết quả khảo sát, đánh giá quý I năm 2023
27/10/2023 5:18:PM

Ngày 22/3/2023, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 993/TB-UBND về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công huyện trong Quý I năm 2023, kết quả cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 2.087 phiếu; Tổng số lượng phiếu thu vào: 444 phiếu; trong đó, có: 426 phiếu hợp lệ, 18 phiếu không hợp lệ.

STT

TIÊU CHÍ

Đánh giá

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

I

PHẦN ĐÁNH GIÁ CHUNG

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện

420

98,6

06

1,4

-

-

2

Thái độ của công chức trong quá trình hướng dẫn hỗ trợ và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện

421

98,8

05

1,2

-

-

II

PHẦN ĐÁNH GIÁ RIÊNG

A

 ĐÁNH GIÁ VỀ THÁI ĐỘ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HƯỚNG DẪN, TIẾP NHẬN TTHC THEO LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

 

 

1

Lê Thị Thanh Tâm

48

100

-

-

-

-

2

Trần Thị Sen

13

87,6

02

13,4

-

-

3

Nguyễn Ngọc Cách

230

91,3

22

8,7

-

-

4

Bạch Văn Toản

20

83,3

04

11,7

-

-

5

Hoàng Đức Nguyên Lộc

09

90

01

10

-

-

6

Trần Hữu Thanh

01

100

-

-

-

-

7

Hồ Đắc Tiến

10

100

-

-

-

-

B

THỜI GIAN XỬ LÝ, HOÀN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đúng hẹn

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

Không

đúng hẹn

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng (Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

1

Phòng Tư pháp

48

100

-

-

-

-

2

Phòng Tài chính - Kế hoạch

61

100

-

-

-

-

3

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

242

96

05

2

-

-

4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

15

100

-

-

-

-

5

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

21

87,5

03

12,5

-

-

6

Phòng Tài nguyên và Môi trường

07

70

03

30

-

-

7

Phòng Nội vụ

10

100

-

-

-

-

8

Công an huyện

01

100

-

-

-

-

9

Trung tâm y tế huyện

07

100

-

-

-

-

C

 

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Đơn giản

Cần giảm bớt

Phức tạp

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng (Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

1

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký mã số thuế

4949

100

-

-

-

-

 

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

10/10

100

-

-

-

-

 

Thủ tục Đăng ký cấp lại giấy phép đăng ký hộ kinh doanh

02/02

100

-

-

-

-

2

Lĩnh vực Hộ tịch

 

Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

04/04

100

-

-

-

-

 

Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

15/15

100

-

-

-

-

 

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tích, xác định lại dân tộc

14/14

100

-

-

-

-

3

Lĩnh vực Đất đai

 

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

18/18

100

-

-

-

-

 

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

11/11

100

-

-

-

-

 

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

42/45

93

02/45

4,5

01/45

2,2

 

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

3638

94,8

01/38

2,6

01/38

2,6

 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

72/72

100

-

-

-

-

 

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

05/05

100

-

-

-

-

 

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

35/35

100

-

-

-

-

 

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

28/28

100

-

-

-

-

4

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 

Chuyển trường đối với học sinh Trung

học cơ sở

14/14

100

-

-

-

-

 

Chuyển trường đối với học sinh Tiểu

học cơ sở

01/01

100

-

-

-

-

5

Lĩnh vực Xây dựng

 

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình (gồm công trình xây dựng không theo tuyến, công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị, công trình tôn giáo, dự án, nhà ở riêng lẻ)

21/21

100

-

-

-

-

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

03/03

100

-

-

-

-

6

Lĩnh vực Môi trường

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân 

04/04

100

-

-

-

-

 

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

06/06

100

-

-

--

-

7

Lĩnh vực Hội, Phi chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường cấp huyện

02/02

100

-

-

-

-

 

Lĩnh vực Thi đua khen thưởng

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

03/03

100

-

-

-

-

 

Thủ tục tặng Giấy khen của CHủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

02/02

100

-

-

-

-

 

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

03/03

100

-

-

-

-

8

Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

 

 

 

 

 

 

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

01/01

100

-

-

-

-

9

Linh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

07/07

100

-

-

-

-

 
Duy Thắng
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.028.217
Truy cập hiện tại 1.889 khách