Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kết quả khảo sát, đánh giá quý II năm 2022
12/10/2022 2:33:PM

Ngày 16/9/2022, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 4074/TB-UBND về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý II năm 2022, kết quả cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 2.996 phiếu; Tổng số phiếu thu vào 417 phiếu (có 405 phiếu hợp lệ, 12 phiếu không hợp lệ), cụ thể như sau:

STT

TIÊU CHÍ

Đánh giá

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

I

PHẦN ĐÁNH GIÁ CHUNG

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện

405

100

-

-

-

-

2

Thái độ của công chức trong quá trình hướng dẫn hỗ trợ và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện

370

91,35

35

08,65

-

-

II

PHẦN ĐÁNH GIÁ RIÊNG

A

 ĐÁNH GIÁ VỀ THÁI ĐỘ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HƯỚNG DẪN, TIẾP NHẬN TTHC THEO LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

 

 

 1.  

Lê Thị Thanh Tâm

25

100

-

-

-

-

 1.  

Trần Thị Sen

42

100

-

-

-

-

 1.  

Hoàng Đức Nguyên Lộc

08

100

-

-

-

-

 1.  

Nguyễn Ngọc Cách

300

94,33

18

05,67

-

-

 1.  

Bạch Văn Toản

12

100

-

-

-

-

B

THỜI GIAN XỬ LÝ, HOÀN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đúng hẹn

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

Không

đúng hẹn

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng (Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

 1.  

Phòng Tư pháp

25

100

-

-

-

-

 1.  

Phòng Giáo dục và Đào tạo

10

100

-

-

-

-

 1.  

Phòng Tài nguyên và Môi trường

08

100

-

-

-

-

 1.  

Phòng Tài chính - Kế hoạch

32

100

-

-

-

-

 1.  

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

10

83,33

02

16,67

-

-

 1.  

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

308

96,85

06

01,89

04

01,26

C

 

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Đơn giản

Cần giảm bớt

Phức tạp

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng (Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

1

Lĩnh vực TTHC Liên thông đăng ký hộ kinh doanh, HTX và đăng ký mã số thuế

 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký mã số thuế

23

100

-

-

-

-

 

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

07

100

-

-

-

-

 

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

02

100

-

-

-

-

2

Lĩnh vực Hộ tịch

 

Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

04

100

-

-

-

-

 

Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

05

100

-

-

-

-

 

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tích, xác định lại dân tộc

12

100

-

-

-

-

 

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

02

100

-

-

-

-

 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

02

100

-

-

-

-

3

Lĩnh vực Đất đai

 

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

19

100

-

-

-

-

 

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

14

100

-

-

-

-

 

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

43

89,58

03

06,25

02

04,17

 

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

38

90,48

03

07,14

01

02.38

 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

110

100

-

-

-

-

 

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

15

100

-

-

-

-

 

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

06

100

-

-

-

-

 

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

02

100

-

-

-

-

 

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

38

100

-

-

-

-

 

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

32

100

-

-

-

-

4

Lĩnh vực Giáo dục trung học

 

Chuyển trường đối với học sinh trung

học cơ sở

10

100

-

-

-

-

5

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

 

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình (gồm công trình xây dựng không theo tuyến, công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị, công trình tôn giáo, dự án, nhà ở riêng lẻ)

12

100

-

-

-

-

 
Duy Thắng
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.215.837
Truy cập hiện tại 202 khách