Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kết quả khảo sát, đánh giá quý II năm 2021
18/06/2021 10:37:AM

Ngày 04/6/2021, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 2312/TB-UBND về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công huyện trong quý II năm 2021, kết quả cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 1.783 phiếu; Tổng số phiếu thu vào 273 phiếu (có 264 phiếu hợp lệ, 09 phiếu không hợp lệ), cụ thể như sau:

STT

TIÊU CHÍ

Đánh giá

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

I

PHẦN ĐÁNH GIÁ CHUNG

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện

262

99%

02

1%

-

-

2

Thái độ của công chức trong quá trình hướng dẫn hỗ trợ và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện

256

97%

08

3%

-

-

II

PHẦN ĐÁNH GIÁ RIÊNG

A

 ĐÁNH GIÁ VỀ THÁI ĐỘ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HƯỚNG DẪN, TIẾP NHẬN TTHC THEO LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

 

 

1

Lê Thị Thanh Tâm

28

100%

-

-

-

-

2

Ngô Văn Phú

15

83%

03

17%

-

-

3

Lê Phước Hải

175

91%

17

8,8%

-

-

4

Võ Văn Đức

26

100%

-

-

-

-

B

THỜI GIAN XỬ LÝ, HOÀN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đúng hẹn

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

Không

đúng hẹn

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng (Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

1

Phòng Tư pháp

28

100%

-

-

-

-

2

Phòng Tài chính - Kế hoạch

15

100%

-

-

-

-

3

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

184

95,8%

05

2,6%

03

1,6%

4

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

26

100%

-

-

-

-

C

 

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Đơn giản

Cần giảm bớt

Phức tạp

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng (Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

1

Lĩnh vực Hộ tịch

 

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/23

100%

-

-

-

-

 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

05/05

100%

-

-

-

-

2

Lĩnh vực Đất đai

 

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

19/19

100%

-

-

-

-

 

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

06/06

100%

-

-

-

-

 

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

26/32

88,2%

06/32

18,8%

-

-

 

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

20/25

80%

03/25

12%

02/25

8%

 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

61/61

100%

-

-

-

-

 

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

30/30

100%

-

-

-

-

 

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

19/19

100%

-

-

-

-

3

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

 

Thủ tục Cấp phép xây dựng mới đối với công trình (gồm công trình xây dựng không theo tuyến, công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị, công trình tôn giáo, dự án, nhà ở riêng lẻ)

26/26

100%

-

-

-

-

4

Lĩnh vực TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HXT và Đăng ký mã số thuế

 

Đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký mã số thuế

13/13

100%

-

-

-

-

 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

03/03

100%

-

-

-

-

 

Cấp lại Giấy cứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

02/02

100%

-

-

-

-

 
Duy Thắng
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.263.742
Truy cập hiện tại 2.062 khách