Tìm kiếm tin tức
Kết quả khảo sát, đánh giá quý III năm 2020
 11/09/2020 3:17:PM

Ngày 01/9/2020, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 3894/TB-UBND về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công huyện quý III năm 2020, kết quả cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 1.266 phiếu; Tổng số phiếu thu vào: 388 phiếu (có 381 phiếu hợp lệ, 07 phiếu không hợp lệ), cụ thể như sau:

STT

TIÊU CHÍ

Đánh giá

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

I

PHẦN ĐÁNH GIÁ CHUNG

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện

375

98,5

06

1,5

-

-

2

Thái độ của công chức trong quá trình hướng dẫn hỗ trợ và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện

363

95,3

18

4,7

-

-

II

PHẦN ĐÁNH GIÁ RIÊNG

A

 ĐÁNH GIÁ VỀ THÁI ĐỘ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HƯỚNG DẪN, TIẾP NHẬN TTHC THEO LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

 

 

1

Lê Thị Thanh Tâm

58

92

05

8

-

-

2

Ngô Văn Phú

42

89

05

11

-

-

3

Lê Phước Hải

220

85,3

38

14,7

-

-

4

Võ Văn Đức

10

77

03

23

-

-

B

THỜI GIAN XỬ LÝ, HOÀN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đúng hẹn

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

Không

đúng hẹn

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng (Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

1

Phòng Tư pháp

63

100

-

-

-

-

2

Công an huyện

03

100

-

-

-

-

3

Phòng Tài chính - Kế hoạch

35

100

-

-

-

-

4

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

241

93,4

11

4,3

06

2,3

5

Phòng Giáo dục và Đào tạo

12

100

-

-

-

-

6

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

12

92

01

8

-

-

C

 

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Đơn giản

Cần giảm bớt

Phức tạp

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng (Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

I

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

1

Đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký mã số thuế

29/29

100

-

-

-

-

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

06/06

100

-

-

-

-

II

Lĩnh vực Hộ tịch

1

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

09/09

100

-

-

-

-

2

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

01/01

100

-

-

-

-

3

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

32/32

100

-

-

-

-

4

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

13/13

100

-

-

-

-

5

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/08

100

-

-

-

-

III

Lĩnh vực Đất đai

1

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

25/25

100

 

 

 

 

2

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

19/19

100

 

 

 

 

3

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

67/73

91,78

06/73

08,22

 

 

4

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

08/08

100

 

 

 

 

5

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

31/39

79,49

05/39

12,82

03/39

07,69

6

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

25/25

100

 

 

 

 

7

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

45/45

100

-

-

-

-

8

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

11/11

100

-

-

-

-

9

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

17/17

100

---

-

-

-

10

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

21/21

100

-

-

-

-

IV

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

1

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

12/12

100

-

-

-

-

V

Lĩnh vực Cấp phép xây dựng

 

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình (gồm công trình xây dựng không theo tuyến, công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị, công trình tôn giáo, dự án, nhà ở riêng lẻ)

13/13

100

-

-

-

-

 

 

Duy Thắng
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.013.994
Truy cập hiện tại 1.128 khách