Tìm kiếm tin tức
Kết quả khảo sát, đánh giá quý II năm 2020
 11/09/2020 3:03:PM

Ngày 04/6/2020, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 2416/TB-UBND về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công huyện quý II năm 2020, kết quả cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 1.619 phiếu; Tổng số phiếu thu vào: 306 phiếu (có 294 phiếu hợp lệ, 12 phiếu không hợp lệ), cụ thể như sau:

STT

TIÊU CHÍ

Đánh giá

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

I

PHẦN ĐÁNH GIÁ CHUNG

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện

279

95

15

5

-

-

2

Thái độ của công chức trong quá trình hướng dẫn hỗ trợ và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện

280

95

14

5

-

-

II

PHẦN ĐÁNH GIÁ RIÊNG

A

 ĐÁNH GIÁ VỀ THÁI ĐỘ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HƯỚNG DẪN, TIẾP NHẬN TTHC THEO LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

 

 

1

Lê Thị Thanh Tâm

20

100

-

-

-

-

2

Ngô Văn Phú

31

88,6

04

11,4

-

-

3

Lê Phước Hải

209

91,7

19

8,3

-

-

4

Trần Văn Sơn

03

100

-

-

-

-

5

Võ Văn Đức

05

62,5

03

37,5

-

-

B

THỜI GIAN XỬ LÝ, HOÀN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đúng hẹn

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

Không

đúng hẹn

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng (Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

1

Phòng Tư pháp

20

100

-

-

-

-

2

Công an huyện

03

100

-

-

-

-

3

Phòng Tài chính - Kế hoạch

27

100

-

-

-

-

4

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

214

93,8

09

4

05

2,2

5

Phòng Giáo dục và Đào tạo

08

100

-

-

-

-

6

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

08

100

-

-

-

-

C

 

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Đơn giản

Cần giảm bớt

Phức tạp

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng (Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

1

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký mã số thuế

23/23

100

-

-

-

-

 

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

04/04

100

-

-

-

-

2

Lĩnh vực Hộ tịch

 

Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

04/04

100

-

-

-

-

 

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

02/02

100

-

-

-

-

 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

10/10

100

-

-

-

-

 

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

04/04

100

-

-

-

-

3

Lĩnh vực Công an

 

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

03

100

-

-

-

-

4

Lĩnh vực Đất đai

 

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

22/22

100

-

-

-

-

 

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

20/20

100

-

-

-

-

 

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

40/45

88,9

5/45

11,1

-

-

 

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

15/17

88,2

2/17

11,8

-

-

 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

80/80

100

-

-

-

-

 

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

07/07

100

-

-

-

-

 

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

17/17

100

-

-

-

-

 

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

19/19

100

-

-

-

-

 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của giấy chứng nhận do bị mất

01/01

100

-

-

-

-

5

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 

Chuyển trường đối với học sinh trung

học cơ sở

08/08

100

-

-

-

-

6

Lĩnh vực Cấp phép xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục Cấp phép xây dựng mới đối với công trình (gồm công trình xây dựng không theo tuyến, công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị, công trình tôn giáo, dự án, nhà ở riêng lẻ)

08/08

100

-

-

-

-

 
Duy Thắng
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.013.989
Truy cập hiện tại 1.124 khách