Tìm kiếm tin tức
Kết quả khảo sát, đánh giá quý I năm 2020
 27/04/2020 10:59:PM

Ngày 20/3/2020, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 1175 /TB-UBND về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công huyện quý I năm 2020

Theo thống kê, trong quý I năm 2020, Trung tâm Hành chính công huyện tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về dịch vụ công như sau: 

Tổng số phiếu phát ra: 2.263 phiếu; Tổng số phiếu thu vào: 432 phiếu (có 404 phiếu hợp lệ, 28 phiếu không hợp lệ), cụ thể như sau:

STT

TIÊU CHÍ

Đánh giá

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

I

PHẦN ĐÁNH GIÁ CHUNG

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện

372

92,08

32

7,92

-

-

2

Thái độ của công chức trong quá trình hướng dẫn hỗ trợ và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện

370

91,58

34

8,42

-

-

II

PHẦN ĐÁNH GIÁ RIÊNG

 

B

THỜI GIAN XỬ LÝ, HOÀN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đúng hẹn

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

Không

đúng hẹn

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng (Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

1

Phòng Tư pháp

03

100

-

-

-

-

2

Công an huyện

01

100

-

-

-

-

3

Phòng Tài chính - Kế hoạch

45

100

-

-

-

-

4

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

318

95,5

10

3

05

1,5

5

Phòng Giáo dục và Đào tạo

22

100

-

-

-

-

C

 

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Đơn giản

Cần giảm bớt

Phức tạp

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng (Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

1

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

35

97,2

01

2,8

-

-

 

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

07

100

-

-

-

-

 

Thủ tục Đăng ký cấp lại giấy phép đăng ký hộ kinh doanh

01

100

-

-

-

-

 

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

01

100

-

-

-

-

2

Lĩnh vực Hộ tịch

 

 

Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

03

100

-

-

-

-

3

Lĩnh vực Công an

 

 

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

01

100

-

-

-

-

4

Lĩnh vực Đất đai

 

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

23

100

-

-

-

-

 

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

10

100

-

-

-

-

 

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

65

97,02

01

01,49

01

01,49

 

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

40

85,4

06

12,3

01

2,3

 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

110

96,5

04

3,5

-

-

 

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

13

100

-

-

-

-

 

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

01

100

01

04

-

-

 

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

31

100

-

-

-

-

 

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

27

100

-

-

-

-

5

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 

Chuyển trường đối với học sinh trung

học cơ sở

03

100

-

-

-

-

 

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

01

100

-

-

-

-

 

Thủ tục Công nhận xã đạt chuẩn phổ

cập giáo dục, xóa mù chữ

18

100

-

-

-

-

 

Duy Thắng
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.713.950
Truy cập hiện tại 535 khách