Tìm kiếm tin tức
Kết quả khảo sát, đánh giá quý IV năm 2019
 19/11/2019 5:16:PM

Ngày 13/11/2019, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 4087/TB-UBND về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công huyện quý IV năm 2019.

Theo thống kê, trong quý IV năm 2019, Trung tâm Hành chính công huyện tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về dịch vụ công như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 1.435 phiếu; Tổng số phiếu thu vào: 438 phiếu (có 366 phiếu hợp lệ, 72 phiếu không hợp lệ), cụ thể như sau:

STT

TIÊU CHÍ

Đánh giá

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(phiếu)

Tỷ lệ

(%)

I

PHẦN ĐÁNH GIÁ CHUNG

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện

310

82,51%

56

17,21%

-

-

2

Thái độ của công chức trong quá trình hướng dẫn hỗ trợ và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện

302

82,51%

63

17,21%

01

0,27%

II

PHẦN ĐÁNH GIÁ RIÊNG

A

 ĐÁNH GIÁ VỀ THÁI ĐỘ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HƯỚNG DẪN, TIẾP NHẬN TTHC THEO LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

1

Lê Thị Thanh Tâm

15

75%

05

25%

-

-

2

Trần Thị Sen

32

88%

04

12%

-

-

3

Hoàng Đức Nguyên Lộc

-

-

-

-

01

100%

4

Lê Phước Hải

277

84,45%

50

15,24%

01

0,31%

B

THỜI GIAN XỬ LÝ, HOÀN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đúng hẹn

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

Không

đúng hẹn

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng (Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

1

Phòng Tư pháp

20

100%

-

-

-

-

2

Phòng Tài nguyên và Môi trường

01

100%

-

-

-

-

3

Phòng Tài chính - Kế hoạch

29

100%

-

-

-

-

4

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

287

87,5%

40

12,2%

-

-

5

Phòng Giáo dục và Đào tạo

07

100%

-

-

-

-

C

 

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Đơn giản

Cần giảm bớt

Phức tạp

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng

(Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

Số lượng (Phiếu)

Tỷ lệ

(%)

I

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20

100%

 

 

 

 

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

08

100%

 

 

 

 

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

01

100%

 

 

 

 

II

Lĩnh vực Hộ tịch

1

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

01

75%

01

25%

-

-

2

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

15

90,9%

-

-

01

9,1%

3

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

03

100%

-

-

-

-

4

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

01

100%

-

-

-

-

III

Lĩnh vực Đất đai

3

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

22

100%

-

-

-

-

4

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

17

100%

-

-

-

-

5

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

41

93,18%

03

06,82%

-

-

6

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

16

88,89%

02

11,11

-

-

8

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

149

93,71%

10

6,29%

 

 

9

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

14

100%

-

-

-

-

11

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

24

96%

01

04%

-

-

12

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

28

96,55%

01

03,45%

-

-

IV

Lĩnh vực Xây dựng

1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình

03

100%

-

-

-

-

2

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

-

-

01

100%

-

-

V

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

1

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

07

100%

 

 

 

 

 
Duy Thắng
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.713.940
Truy cập hiện tại 535 khách