VĂN BẢN DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Dự thảo: Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2016
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 22/02/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 22/03/2016
Xem góp ý
2Đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên huyện Phú Lộc, giai đoạn 2016-2020
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 23/06/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/06/2016
Xem góp ý
3Dự thảo Quy định về phân công, phân cấp việc tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng trên địa bàn huyện Phú Lộc
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 25/08/2016, Ngày hết hạn lấy ý kiến 01/09/2016
Xem góp ý
4Dự thảo Đề án phát triển Du lịch - Dịch vụ huyện Phú Lộc giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/06/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/06/2017
Xem góp ý
5Dự thảo: Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy Phú Lộc về phát triển dịch vụ - du lịch giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 22/08/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 31/08/2017
Xem góp ý
6Dự thảo: Quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Dầu tràm Lộc Thủy” cho sản phẩm dầu tràm sản xuất tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/11/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/11/2017
Xem góp ý
7Dự thảo: Quy chế phối hợp kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm dầu tràm trên địa bàn xã Lộc Thủy
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/11/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/11/2017
Xem góp ý
8Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách đối với TNXP cơ sở ở miền Nam
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/04/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 13/04/2018
Xem góp ý