Tìm kiếm tin tức
Thông báo nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026
 25/02/2021 3:59:PM

Ngày 19.2.2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Lộc đã ban hành Thông báo số 06/TB-UBBC thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Quy định đối với người ứng cử

Người ứng cử căn cứ vào Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để chuẩn bị hồ sơ ứng cử và kê khai theo đúng hướng dẫn.

Người ứng cử đại biểu HĐND huyện nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử, gồm:

a) Đơn ứng cử: người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND;

b) Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú: người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND; 

b) Tiểu sử tóm tắt: người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện theo mẫu số 08/HĐBC-HĐND;

c) Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử: người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện theo mẫu số 09/HĐBC-HĐND;  

d) Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).

(Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có thể liên hệ Ủy ban bầu cử huyện để được cung cấp biểu mẫu hoặc tải các biểu mẫu tại Website: http://www.quochoi.vn hoặc http://www.snv.thuathienhue.gov.vn ).

2. Thời gian nộp hồ sơ ứng cử

Hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp nhận trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ 7h30 ngày 22 tháng 02 năm 2021 và kết thúc vào lúc 17h00 ngày 14 tháng 3 năm 2021 (riêng thứ Bảy, ngày 13 tháng 3 năm 2021 và Chủ nhật, ngày 14 tháng 3 năm 2021, Ủy ban bầu cử huyện vẫn nhận hồ sơ ứng cử).

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử

- Văn phòng Ủy ban bầu cử huyện (Phòng Nội vụ huyện);

- Địa chỉ: Số 116, Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Điện thoại: 0234.3871485.

Ủy ban bầu cử huyện Phú Lộc thông báo để người ứng cử biết, nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

H.V. Quang Vũ
       
Tin cùng nhóm
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.154.003
Truy cập hiện tại 1.577 khách