Tìm kiếm tin tức
Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 28/01/2021 8:42:PM

Ngày 22/1/2021, UBND huyện Phú Lộc đã ban hành Quyết định số 233 /QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Lộc, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo Quyết định: Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Lộc nhiệm kỳ 2021-2026 do ông Trần Đức Thành, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện.

Các Phó Chủ tịch và Ủy viên kiêm Thư ký Ủy ban bầu cử gồm: Ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử; ông Nguyễn Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử; ông Nguyễn Xuân Minh, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Ủy viên kiêm Thư ký Ủy ban bầu cử.

Các Ủy viên Ủy ban bầu cử gồm: Bà Hoàng Thị Diệu Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; ông Phan Công Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện; ông Hoàng Văn Đề, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;  ông Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện; ông Hoàng Hồng Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ông Đoàn Minh Hải, Trưởng Công an huyện; ông Lê Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; ông Nguyễn Thế Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; ông Trương Thành, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; ông Phạm Hữu Chung, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện; ông Nguyễn Trường, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

Ủy ban bầu cử huyện có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Lộc nhiệm kỳ 2021 - 2026; chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật về bầu cử.

H. Sơn
       
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.153.427
Truy cập hiện tại 1.194 khách