Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông báo số 100/TB-HĐND về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp lần thứ 7, HĐND huyện Phú Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
11/11/2023 4:09:PM

Ngày 31/10/2023, Thường trực HĐND huyện đã có Thông báo số 100/TB-HĐND về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Phú Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Theo đó, sau khi thống nhất với UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2023, bàn và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2024; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; nghe Ban Thường trực UBMTTQVN huyện thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân năm 2023; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; thông qua các dự thảo nghị quyết theo chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện. Ngoài ra, HĐND huyện sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; đồng thời, xem xét thông qua một số tờ trình, đề án theo thẩm quyền do UBND huyện trình.

- Dự kiến Kỳ họp sẽ được tổ chức trong 02 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 22/12/2023.

- Địa điểm: Kỳ họp thường lệ thứ 7, HĐND huyện khóa XII được tổ chức tại Hội trường B – Trụ sở HĐND & UBND huyện.

Trên cơ sở nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp đã được phiên họp liên tịch thống nhất, Thường trực HĐND huyện đã đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ để kỳ họp diễn ra thành công, đúng quy định.

Văn Dàng
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.197.604
Truy cập hiện tại 197 khách