F:\F_Portal\phuloc.hue.gov.vn\UploadFiles TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN PHÚ LỘC
Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tài liệu nội dung ôn tập thi tuyển công chức xã, thị trấn thuộc huyện Phú Lộc năm 2022
13/09/2022 5:05:PM

Căn cứ Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt nội dung ôn tập thi tuyển công chức xã, thị trấn thuộc huyện Phú Lộc năm 2022; Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn nội dung tài liệu ôn tập đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển như sau:

1. Nội dung ôn tập các môn thi tuyển (các phụ lục số 1, 2 đính kèm):

a) Môn Kiến thức chung (phụ lục số 1);

b) Môn Chuyên môn, nghiệp vụ (các phụ lục số 2);

- Chức danh Văn hóa - xã hội (phụ lục số 2.1);

- Chức danh Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (phụ lục số 2.2).

c) Môn Tin học: Các thí sinh tự tìm kiếm tài liệu nghiên cứu và học tập theo nội dung chương trình Tin học văn phòng.

Quyết định kèm theo

Tập tin đính kèm:
Tiến Trung
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.069.023
Truy cập hiện tại 12.909 khách