Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông báo só 61/TB-HĐND ngày 08/7/2021 Về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ hai, HĐND huyện Phú Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
09/07/2021 10:38:AM

Ngày 08/7/2021, Thường trực HĐND huyện đã có Thông báo số 61/TB-HĐND về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ hai, HĐND huyện Phú Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Theo đó, sau khi thống nhất với UBND và UBMTTQVN huyện, Thường trực HĐND huyện quyết định triệu tập kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XII để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2021, bàn và quyết định các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ còn lại trong 6 tháng cuối năm 2021; quyết toán ngân sách huyện năm 2020; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015; nghe Ban Thường trực UBMTTQVN huyện thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân 6 tháng đầu năm 2021. Ngoài ra, HĐND huyện sẽ xem xét thông qua một số tờ trình, đề án do UBND huyện trình HĐND huyện.

- Dự kiến Kỳ họp sẽ được tổ chức trong 02 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 30 đến ngày 31/7/2021.

- Địa điểm: Kỳ họp thường kỳ thứ hai, HĐND huyện khóa XII được tổ chức tại Hội trường B – Trụ sở HĐND & UBND huyện.

Trên cơ sở nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp đã được phiên họp liên tịch thống nhất, Thường trực HĐND huyện đã đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ để kỳ họp diễn ra thành công, đúng quy định.

Tập tin đính kèm:
Văn Dàng
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.613.047
Truy cập hiện tại 6.090 khách