Tìm kiếm tin tức
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện 6 tháng cuối năm 2020
 26/07/2020 11:56:AM

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ “quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân”; UBND huyện thông báo Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện 6 tháng cuối năm 2020 cụ thể như sau:

THÁNG TIẾP

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Tháng 7

02/7/2020

Đ/c Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

09/7/2020

Đ/c Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện  

 

Tháng 8

13/8/2020

Đ/c Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Trần Văn Minh Quân – PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

27/8/2020

Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Phan Công Mẫn – PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

Tháng 9

10/9/2020

Đ/c Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Trần Văn Minh Quân – PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

24/9/2020

Đ/c Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Phan Công Mẫn – PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

Tháng 10

08/10/2020

Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

29/10/2020

Đ/c Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Trần Văn Minh Quân – PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

Tháng 11

12/11/2020

Đ/c Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Phan Công Mẫn – PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

26/11/2020

Đ/c Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Phan Công Mẫn – PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

Tháng 12

10/12/2020

Đ/c Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

24/12/2020

Đ/c Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Trần Văn Minh Quân  – PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

Minh Hiền
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.283.420
Truy cập hiện tại 1.368 khách