Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 10, HĐND huyện khóa XI
 09/06/2020 11:40:AM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Thông báo số 63/TB-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Thường trực HĐND huyện về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp lần thứ 10, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; ngày 05/6/2020, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-HĐND về tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 10, HĐND huyện khóa XI. Theo đó, các Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện tiếp xúc cử tri từ ngày 05/6/2020 đến ngày 22/6/2020; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, gửi về Thường trực HĐND huyện và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện chậm nhất vào ngày 25/6/2020 để kịp thời tổng hợp, trình HĐND huyện tại kỳ họp. Các nội dung ý kiến cử tri gửi về sau thời gian nêu trên sẽ không được xem xét tiếp nhận, giải quyết.

Tập tin đính kèm:
Trương Dàng
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.283.004
Truy cập hiện tại 1.296 khách