Tìm kiếm tin tức
Thông báo só 31/TB-HĐND ngày 16/4/2020 Về nội dung họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, HĐND huyện Phú Lộc khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 20/04/2020 5:47:PM

Ngày 16/4/2020, Thường trực HĐND huyện đã có Thông báo só 31/TB-HĐND về nội dung họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2,  HĐND huyện Phú Lộc khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Theo đó, sau khi thống nhất với UBND và UBMTTQVN huyện, Thường trực HĐND huyện quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 2, HĐND huyện khóa XI để xem xét việc thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; xem xét thực hiện thủ tục bầu, miễn nhiệm các chức danh của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Dự kiến Kỳ họp sẽ được tổ chức trong 01 buổi vào ngày 24/4/2020.

- Địa điểm: Kỳ họp bất thường lần thứ 2, HĐND huyện khóa XI được tổ chức trực tuyến tại Hội trường A (tầng 2) và Phòng họp tầng 3 – Trụ sở HĐND - UBND huyện.

Trên cơ sở nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp đã được phiên họp liên tịch thống nhất, Thường trực HĐND huyện đã đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ để kỳ họp được diễn ra thành công.

Tập tin đính kèm:
Trương Dàng
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.051.492
Truy cập hiện tại 1.486 khách