Tìm kiếm tin tức
Triển khai thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 và Công văn số 298/CP-V.I ngày 22/7/2019 của Chính phủ
 09/08/2019 2:37:PM
Ngày 07 tháng 8 năm 2019, UBND huyện đã có Công văn số 2792/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 và Công văn số 298/CP-V.I ngày 22/7/2019 của Chính phủ.

Theo đó, thực hiện Công văn số 5200/UBND-TTr ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, Chống tham nhũng (lần 2) và Công văn số 298/CP-V.I ngày 22/7/2019 của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, Chống tham nhũng.

Để triển khai thực hiện đồng bộ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai và phổ biến thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ và Công văn số 298/CPV.I ngày 22/7/2019 của Chính phủ để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện theo đúng quy định.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHỤC VỤ PHÒNG CHỐNG COVID-19 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 19001075 
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.190.474
Truy cập hiện tại 68 khách