Tìm kiếm tin tức
Tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh
 09/08/2019 2:37:PM
Ngày 07 tháng 8 năm 2019, UBND huyện ban hành Công văn số 2798 /UBND-TP về việc tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.

Theo đó, thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết môt số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản điều chỉnh các mặt của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương; để triển khai, phổ biến nội dung các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đảm bảo kịp thời, hiệu quả; UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị cấp huyện; UBND các xã thị trấn thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tổ chức triển khai, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan nội dung các văn bản quy phạm pháp luật sau:

a) Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

b) Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

c) Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

d) Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn xây dựng và bùn thải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

đ) Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định quản lý, sử dụng và cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh.

e) Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm mè xửng Huế.

2. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có thể tải nội dung các văn bản QPPL trên trang thông tin điều hành tác nghiệp của UBND huyện (tại mục Hệ thống văn bản - Công báo Thừa Thiên Huế) hoặc truy cập vào địa chỉ: congbao.thuathienhue.gov.vn để nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHỤC VỤ PHÒNG CHỐNG COVID-19 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 19001075 
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.190.474
Truy cập hiện tại 61 khách