Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện tại Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện
23/07/2019 4:01:PM

Ngày 16/7/2019, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 2454/TB-UBND về việc tạm hoãn lịch tiếp công dân vào ngày 17/7/2019 của lãnh đạo HĐND, UBND huyện tại Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện.

Nhằm thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ “quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân” và Thông báo số 2135/TB-UBND ngày 24/6/2019 của UBND huyện về thông báo lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng cuối năm 2019; UBND huyện thông báo bố trí lại lịch tiếp công dân như sau:

Thời gian: ngày 24/7/2019, địa điểm: Ban Tiếp công dân huyện.

Vậy, UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị và nhân dân được biết./.

Minh Hiền
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.021.575
Truy cập hiện tại 20 khách