Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kiểm tra công tác triển khai nhân rộng chuyển hóa tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện
04/04/2024 2:06:PM
Sáng ngày 4/4, Ban chỉ đạo 138 huyện Phú Lộc tiến hành kiểm tra công tác triển khai nhân rộng chuyển hóa tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện (đợt 2) đối với UBND các xã Lộc Hòa, Xuân Lộc, Lộc Điền, Lộc Trì, Lộc Bình và Lộc Vĩnh nhằm đánh giá đúng tình hình, thực trạng việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị, địa phương; kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót và nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo. Tham dự có ông Nguyễn Hải Đăng, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Nội dung kiểm tra gồm: Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế hoạch; công tác tuyên truyền, vận động, cam kết liên quan đến phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy; công tác rà soát, thống kê, báo cáo người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, nghi sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; công tác rà soát, xây dựng các mô hình phòng, chống ma túy.

Nội dung kiểm tra cũng tập trung đến công tác rà soát thống kê và đấu tranh, xử lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm, các điểm, tụ điểm, điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy và đối tượng bán lẻ ma túy; công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn ma túy…

Qua kiểm tra cho thấy 6 xã đã có những cách làm hay và có những giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả. Tuy nhiên, công tác lãnh chỉ đạo của số địa phương có lúc chưa thực sự quyết liệt, chưa phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chủ yếu vẫn do lực lượng công an. Do đó, cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

Theo kế hoạch, Ban chỉ đạo 138 huyện Phú Lộc sẽ tiến hành kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương và trường học còn lại cho đến ngày 10/4/2024.

Ngọc Hiếu
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.432.229
Truy cập hiện tại 26 khách