Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Niêm yết Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Bính, thường trú tại tổ dân phố Hói Dừa, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (lần đầu)
07/12/2023 9:32:AM

Ngày 30/11/2023, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 4209/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Bính, thường trú tại tổ dân phố Hói Dừa, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (lần đầu); theo đó, Chủ  tịch UBND huyện không công nhận nội dung đơn của ông Nguyễn Bính khiếu nại Quyết định số 2206/QĐ-XPHC ngày 04/7/2023 của Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc về xử phạt vi phạm hành chính vì không có cơ sở để xem xét giải quyết; giữ nguyên Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 của Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc về xử phạt vi phạm hành chính (có Quyết định đính kèm).

Do đó, UBND huyện thông báo niêm yết Quyết định nêu trên.

Thời gian niêm yết: 15 ngày làm việc, từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến ngày 21 tháng 12 năm 2023.

Địa điểm: Tại Trang Thông tin điện tử huyện và Ban Tiếp công dân huyện.

Trong thời gian niêm yết, đề nghị nhân dân theo dõi, nếu có ý kiến phản ánh, kiến nghị đề nghị gửi bằng văn bản về Ban Tiếp công dân huyện để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét giải quyết theo quy định./.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.432.410
Truy cập hiện tại 59 khách