Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp lần thứ 7, HĐND huyện khóa XII
11/11/2023 4:28:PM

Ngày 01/11/2023, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số 101/KH-HĐND về tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp lần thứ 7, HĐND huyện khóa XII, với các nội dung chính sau:

1. Mục đích: Tiếp xúc cử tri nhằm duy trì mối liên hệ giữa đại biểu HĐND huyện với cử tri tại các đơn vị bầu cử; thông báo đến cử tri các nội dung của kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện khóa XII; tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với HĐND huyện và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

2. Yêu cầu:

a) Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai, bảo đảm đúng thời gian, trình tự theo quy định của pháp luật.

b) Các đại biểu HĐND huyện cần ưu tiên dành thời gian, tâm huyết cho hoạt động tiếp xúc cử tri; chủ động trong việc tiếp xúc, lắng nghe, tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với HĐND huyện.

c) Các đơn vị tổ chức tiếp xúc cử tri tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham dự cuộc tiếp xúc và phát biểu ý kiến, kiến nghị của mình với đại biểu HĐND huyện.

3. Thời gian tiếp xúc cử tri:

a) Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 7: Các Tổ đại biểu HĐND huyện bắt đầu tiếp xúc cử tri từ ngày 06/11/2023 đến ngày 22/11/2023 các Tổ đại biểu hoàn thành việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và tổng hợp báo cáo ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến Thường trực HĐND huyện và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện trước ngày 25/11/2023 để kịp thời tổng hợp, trình HĐND huyện tại kỳ họp. Các nội dung ý kiến cử tri gửi về sau thời gian nêu trên sẽ không được xem xét tiếp nhận, giải quyết.

b) Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 7: Chậm nhất sau 15 ngày bế mạc kỳ họp, các Tổ đại biểu tổ chức cho đại biểu của tổ mình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp để thông tin đến cử tri về kết quả kỳ họp, nội dung các nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp, tuyên truyền vận động cử tri và Nhân dân thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND.

4. Thành phần tham gia tiếp xúc cử tri:

- Các đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn.

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện lãnh đạo HĐND, UBND các xã, thị trấn nơi tiếp xúc cử tri. 

- Cử tri tại đơn vị bầu cử.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện đã đề nghị UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, các đơn vị, đia phương liên quan phối hợp, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện xây dựng Lịch tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND huyện, thông báo cho cử tri và Nhân dân trên địa bàn biết để tham dự, đồng thời, tổng hợp, gửi các ý kiến, kiến nghị của cử tri mà đại biểu đã thu thập được trong quá trình hoạt động của mình về Thường trực HĐND huyện và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện trước ngày 25/11/2023.

Văn Dàng
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.392.493
Truy cập hiện tại 1.328 khách