Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện
05/10/2023 10:21:AM
Ngày 04/10/2023, UBND huyện đã ban hành Công văn số 4212/UBND-NC về việc tham mưu tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện

Thực hiện Công văn số 9966/UBND-NC ngày 19/9/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, theo đó, UBND huyện giao trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 15/9/2023 của UBND huyện về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, cơ sở giáo dục, cơ sở chung cư, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.

Giao trách nhiệm Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, quy trình bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, nắm rõ và thực hiện khi có tình huống thực tế xảy ra.

Giao trách nhiệm Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện các nội dung tại Công điện số 825/CĐ-TTg.

Thu Trong
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.334.144
Truy cập hiện tại 2.623 khách