Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Triển khai thực hiện việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”
22/09/2023 3:43:PM
Ngày 14/9/2023, UBND huyện đã ban hành Công văn số 3877/UBND-NC về việc triển khai thực hiện việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 3389/KH-UBND ngày 23/9/2019 của UBND huyện về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

            Yêu cầu UBND các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo; nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng xã, thị trấn không có hoạt động “tín dụng đen”, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

        Công an huyện chủ trì, phối hợp Thanh tra huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, thanh tra hoạt động của các công ty, doanh nghiệp có liên quan hoạt động tài chính, cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn để kịp thời phát hiện các hoạt động có liên quan “tín dụng đen”, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; tổng hợp kết quả, báo cáo, đề xuất UBND huyện theo dõi, chỉ đạo.

        Giao Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phương thức, thủ đoạn có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”./.

Thu Trong
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.323.854
Truy cập hiện tại 906 khách