Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tăng cường công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT
22/09/2023 3:04:PM
Ngày 21/9/2023, UBND huyện đã ban hành Công văn số 3990/UBND-XH về việc tăng cường công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn huyện và lộ trình phát triển người tham gia BHXH theo tinh thần của Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; thời gian qua, UBND các xã, thị trấn đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH huyện trong việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT và đã đạt một số kết quả tích cực, số người tham gia BHYT tiếp tục duy trì tỷ lệ cao (tỷ lệ bao phủ đạt trên 98,5% so với dân số toàn huyện), công tác cấp thẻ BHYT cho người được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng được thực hiện đúng đối tượng,… góp phần vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện vẫn chưa đạt hiệu quả cao, số người tham gia BHXH tự nguyện có tăng nhưng chưa đáng kể so với tiềm năng (tăng 42 người so với năm 2022). Nguyên nhân chủ yếu là do công tác tuyên truyền vận động người dân về các chính sách BHXH, BHYT của các Tổ chức dịch vụ thu và UBND xã, thị trấn chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục. Tính đến ngày 31/8/2023 số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.568 người, đạt 78,17% so với kế hoạch.

Nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của UBND huyện Phú Lộc về việc giao chỉ tiêu thu BHXH tự nguyện, BHYT cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Lộc năm 2023, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện rà soát, kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các xã, thị trấn và giao Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã theo quy định. Bổ sung thành viên công chức Văn hóa – Xã hội làm thành viên Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các xã, thị trấn hàng quý xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung công việc đã được phân công cho từng thành viên Ban chỉ đạo và báo cáo kết quả thực hiện về Trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện.

Phối hợp với BHXH huyện và các Tổ chức dịch vụ thu tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến tận từng thôn, tổ, xóm bằng các hình thức: tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của xã, thị trấn: hàng tuần ít nhất có 01 bài phát thanh về chủ đề công tác tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đối tượng tự đóng. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT: giao chỉ tiêu mỗi xã hàng tháng tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền cho 50 người dân chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đối tượng tự đóng.

Hướng dẫn, vận động cán bộ không chuyên trách cấp thôn, tổ, xóm; lực lượng dân quân tự vệ tham gia BHXH tự nguyện và ký hợp đồng làm nhân viên thu BHXH, BHYT cho các Tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho BHXH huyện và các Tổ chức dịch vụ thu trong quá trình triển khai công tác mở rộng, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đối tượng tự đóng trên địa bàn./.

Thu Trong
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.110.156
Truy cập hiện tại 126 khách