Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Triển khai hoạt động phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn huyện
01/08/2023 11:05:AM
Ngày 21/7/2023, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 3049/UBND-NC về triển khai hoạt động phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn huyện.

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương có liên quan triển khai một số nhiệm vụ sau:

- Tập trung thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 30/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2023.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm vững và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy về tác hại của ma túy và các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội về ma túy, cách nhận biết các loại ma túy "núp bóng" thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử… và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến "bóng cười", shisha. Phát động quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng về tội phạm ma túy nói chung, ma túy "núp bóng" thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến "bóng cười" để kịp thời ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tác hại của việc sử dụng khí cười, shisha. Tổ chức rà soát, ký cam kết yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, giải trí chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không mua bán, tàng trữ trái phép shisha, khí N2O; có biện pháp ngăn chặn những đối tượng từ bên ngoài mang khí N2O, shisha đến sử dụng tại cơ sở kinh doanh tại địa bàn.

Minh Hiền
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.105.419
Truy cập hiện tại 4.005 khách