Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022
07/10/2022 9:40:AM

Thực hiện Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2022; Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022;

Ngày 20/9/2022, Hội đồng tuyển dụng đã ban hành Thông báo số 25/TB-HĐTD về kết quả chấm điểm thi vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022; đồng thời, thông báo tiếp nhận đơn phúc khảo kết quả thi vòng 1 từ ngày 21/9/2022 đến ngày 05/10/2022.

Hết thời hạn nhận đơn phúc khảo (ngày 05/10/2022), Hội đồng tuyển dụng không nhận được đơn phúc khảo kết quả của thí sinh nào. Trên cơ sở đó, Hội đồng tuyển dụng thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022 như sau:

1. Danh sách thí sinh triệu tập dự thi vòng 2: Số thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 là 50 người (Có danh sách kèm theo).

2. Hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 2:

- Hình thức thi: Phỏng vấn.

- Thời gian thi: Ngày 15/10/2022 (thứ Bảy) 16/10/2022 (Chủ nhật).

- Địa điểm:  Phòng họp Tầng 3, Trụ sở HĐND&UBND huyện Phú Lộc (Số 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Lưu ý: Thí sinh có mặt tại địa điểm thi vào lúc 7h30 hoặc 13h30 tùy theo thời gian triệu tập được ghi rõ tại Danh sách triệu tập thí sinh dự thi vòng 2.

Trên đây là Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển vòng 2 trong kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng. 

Tập tin đính kèm:
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.405.227
Truy cập hiện tại 10.696 khách