Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tài liệu nội dung ôn tập thi tuyển công chức xã, thị trấn thuộc huyện Phú Lộc năm 2022
13/09/2022 5:05:PM

Căn cứ Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt nội dung ôn tập thi tuyển công chức xã, thị trấn thuộc huyện Phú Lộc năm 2022; Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn nội dung tài liệu ôn tập đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển như sau:

1. Nội dung ôn tập các môn thi tuyển (các phụ lục số 1, 2 đính kèm):

a) Môn Kiến thức chung (phụ lục số 1);

b) Môn Chuyên môn, nghiệp vụ (các phụ lục số 2);

- Chức danh Văn hóa - xã hội (phụ lục số 2.1);

- Chức danh Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (phụ lục số 2.2).

c) Môn Tin học: Các thí sinh tự tìm kiếm tài liệu nghiên cứu và học tập theo nội dung chương trình Tin học văn phòng.

Quyết định kèm theo

Tập tin đính kèm:
Tiến Trung
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.405.181
Truy cập hiện tại 10.692 khách