Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện 4 tháng cuối năm 2022
30/08/2022 5:03:PM
Ngày 26 tháng 8 năm 2022, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 3319/TB-UBND về điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện 4 tháng cuối năm 2022.

THÁNG TIẾP

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Tháng 9

07/9/2022

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hải Đăng

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

21/9/2022

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

Tháng 10

05/10/2022

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Đề

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

20/10/2022

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

Tháng 11

09/11/2022

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Minh Quân

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

23/11/2022

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

Tháng 12

07/12/2022

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hải Đăng

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

22/12/2022

Chủ tịch UBND huyện Phan Công Mẫn

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

Minh Hiền
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.477.469
Truy cập hiện tại 2.419 khách