Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Về việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện công trình Khu dân cư Bàu Quyết Thủy, thôn An Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc
24/08/2022 3:51:PM

Ngày 15/8/2022, UBND huyện Phú Lộc ban hành Quyết định số 2469/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện công trình Khu dân cư Bàu Quyết Thủy, thôn An Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc

Theo đó, thu hồi 3.455,0m2 (Ba nghìn bốn trăm năm mươi lăm mét vuông), đất của 10 hộ gia đình, cá nhân có danh sách cụ thể như sau

STT Chủ sử dụng đất Hộ khẩu thường trú Vị trí thửa đất
 thu hồi
Diện tích đất thu hồi (m2) Loại đất
Số thửa Tờ bản đồ
1 Hộ ông Nguyễn Lự và bà Bạch Thị Bấp             xã Lộc Sơn, Phú Lộc 192 25                87,2 Đất trồng lúa nước
2 Ông Võ Văn Thắng (đại diện hộ ông Võ Thắm)                                        xã Lộc Sơn, Phú Lộc 165 25              332,6 Đất trồng lúa nước
3 Hộ ông Nguyễn Kim Thành                    xã Lộc Sơn, Phú Lộc 276 23                25,4 Đất trồng lúa nước
4 Ông Nguyễn Văn Đại (đại diện hộ bà Bạch Thị Diêu) xã Lộc Sơn, Phú Lộc 301 23              198,9 Đất trồng lúa nước
5 Hộ ông Nguyễn Viết Nhung                               xã Lộc Sơn, Phú Lộc 286 23              507,7 Đất trồng lúa nước
6 Hộ bà Nguyễn Thị Kiến                             xã Lộc Sơn, Phú Lộc 287 23              202,4 Đất trồng lúa nước
7 Hộ bà Nguyễn Thị Từng                             xã Lộc Sơn, Phú Lộc 293 23              465,3 Đất trồng lúa nước
8 Hộ bà Nguyễn Thị Dách                               xã Lộc Sơn, Phú Lộc 307 23              181,1 Đất trồng lúa nước
9 Hộ ông Nguyễn Tức Quốc và bà Đỗ Thị Hý              xã Lộc Sơn, Phú Lộc 177 25           1.406,1 Đất trồng lúa nước
10 Hộ ông Nguyễn Văn Khánh và bà Bạch Thị Nga             xã Lộc Sơn, Phú Lộc 191 25                48,3 Đất trồng lúa nước
  Tổng cộng                3.455,0  

 

Tập tin đính kèm:
H. Sơn
       
Tin cùng nhóm
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.477.807
Truy cập hiện tại 2.563 khách