Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn huyện
17/08/2022 9:32:AM
Ngày 17/8/2022, UBND huyện đã ban hành Công văn số 3124/UBND-VX về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn huyện.

Theo đó, nhằm chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật về hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn, UBND huyện yêu cầu Phòng Văn hoá và Thông tin, UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung quan trọng sau:

1. UBND các xã, thị trấn:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật.

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật các nội dung, quy định của pháp luật về hoạt động biểu diễn nghệ thuật được nêu tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

- Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại các địa phương.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin:

- Tham mưu UBND huyện kiểm tra, rà soát các văn bản chấp thuận, giấy phép trong hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Giải quyết kịp thời các hồ sơ, thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật; kết quả giải quyết phải đảm bảo phù hợp với tình hình an ninh chính trị, thực tiễn văn hóa - xã hội tại các địa phương, theo đúng quy định của pháp luật.

- Kiểm tra, giám sát các nội dung liên quan đến việc thực hiện các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã được chấp thuận, cấp phép trên địa bàn huyện; kịp thời phát hiện và báo cáo UBND huyện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật.

Quốc Sinh
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.495.271
Truy cập hiện tại 526 khách