Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hướng dẫn tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025
29/07/2022 11:25:AM
Ngày 20/7/2022, UBND huyện đã ban hành Công văn số 2695/UBND-CCHC về hướng dẫn triển khai Hội thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Theo đó, để công tác tổ chức tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt, UBND huyện hướng dẫn một số nội dung về thể lệ Hội thi như sau:

1. Nội dung: Nội dung Hội thi gồm có 02 phần:

a) Phần thi trắc nghiệm (phần thi bắt buộc đối với cá nhân):

- Phần này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm (câu hỏi trắc nghiệm được lựa chọn ngẫu nhiên từ Bộ câu hỏi được chuẩn bị trước và tự thay đổi sau mỗi đợt thi); mỗi câu có 4 phương án A, B, C hoặc D và 01 câu hỏi dự đoán số người tham gia dự đoán đúng tất cả 10 câu trắc nghiệm trong mỗi đợt thi.

- Nội dung câu hỏi trắc nghiệm nằm trong danh mục các văn bản được ban hành theo Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 13/5/2022 của UBND huyện.

b) Phần thi sáng kiến của tập thể:

- Bài viết sáng kiến ngắn gọn, súc tích, tối đa không quá 2.000 từ hoặc 03 trang A4.

- Các cá nhân đã đăng ký tham gia phần thi sáng kiến gửi bài viết sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (không giới hạn số lượng sáng kiến) để tập thể cơ quan, đơn vị đánh giá, thẩm định; nội dung sáng kiến không trùng lắp ý tưởng đối với các mô hình, sáng kiến, giải pháp đã áp dụng trong tỉnh tính đến ngày 31/12/2021.

- Các đơn vị sau khi đánh giá, thẩm định bài viết sáng kiến của cá nhân, gửi bài viết về Hội đồng thẩm định sáng kiến về CCHC của UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) qua địa chỉ email: noivu.phuloc@thuathienhue.gov.vn.

- Hội đồng thẩm định sáng kiến về CCHC tổng hợp, tham mưu UBND huyện thẩm định, lựa chọn các bài viết sáng kiến của các đơn vị gửi Ban Tổ chức hội thi của tỉnh (Sở Nội vụ) qua địa chỉ email: snv@thuathienhue.gov.vn.

2. Hình thức dự thi

- Thi trực tuyến trên Internet, được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thiết bị sử dụng: Người tham gia Hội thi sử dụng một trong các thiết bị điện tử kết nối internet như: Máy tính để bàn, máy tính xách tay, ipad, điện thoại...

- Cách thức đăng nhập tham gia Hội thi: cán bộ, công chức, viên chức sử dụng mật khẩu và tài khoản công vụ cá nhân đã được cấp trên hệ thống SSO của tỉnh để đăng nhập tham gia Hội thi.

- Các bước tham gia Hội thi:

+ Bước 1: Truy cập website Hội thi, đăng nhập tham gia Hội thi theo tài khoản và mật khẩu công vụ cá nhân.

+ Bước 2: Tham gia thi (Bấm nút “BẮT ĐẦU THI”).

+ Bước 3: Sau khi trả lời đầy đủ 10 câu hỏi trắc nghiệm và câu dự đoán số người trả lời đúng ở cuối bài thi, bấm nút “GỬI BÀI THI”.

- Phần thi trắc nghiệm được công bố kết quả và trao giải hàng tuần.

- Phần thi sáng kiến được chấm và trao giải tại lễ tổng kết.

3. Thời gian thi

Hội thi diễn ra trong 04 tuần, dự kiến bắt đầu từ ngày 01/8/2022, kết thúc vào ngày 28/8/2022, gồm:

- Đợt 1: Tuần đầu tiên của tháng 8, từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022.

- Đợt 2: Tuần thứ hai của tháng 8, từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022.

- Đợt 3: Tuần thứ ba của tháng 8, từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022.

- Đợt 4: Tuần thứ tư của tháng 8, từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022.

Mỗi tuần, 01 thí sinh chỉ được tham gia 01 lượt thi.

4. Bài thi không hợp lệ

- Bài dự thi đăng ký tài khoản không đúng với nội dung thông tin cá nhân được quy định tại điểm 2, mục I của Công văn này.

- Bài dự thi không đảm bảo thời gian quy định được thiết lập trên phần mềm.

5. Cách tính điểm

a) Đối với phần thi trắc nghiệm:

- Có 10 câu hỏi trắc nghiệm với tổng số điểm là 100, tương ứng mỗi câu 10 điểm.

- Câu hỏi dự đoán là kết quả dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất so với số lượng người trả lời đúng tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm trong mỗi đợt thi.

b) Đối với phần thi sáng kiến: Bài thi được tính theo thang điểm 100 và được Ban Giám khảo chấm vào cuối kỳ thi.

6. Công nhận giải thưởng

Căn cứ số lượng giải thưởng để xét theo thứ tự từ cao xuống thấp:

a) Đối với giải thưởng phần thi trắc nghiệm: Căn cứ vào kết quả trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất, sau đó xét lần lượt theo thứ tự ưu tiên:

+ Kết quả dự đoán;

+ Thời gian gửi bài thi.

b) Đối với giải thưởng phần thi sáng kiến: Căn cứ vào kết quả chấm điểm của bài thi, sau đó xét lần lượt theo thứ tự ưu tiên:

+ Bình quân tỷ lệ số lượt người dự thi trắc nghiệm qua 04 đợt thi của đơn vị;

+ Điểm bình quân các bài thi trắc nghiệm.

c) Đối với giải thưởng tập thể: Căn cứ bình quân tỷ lệ số lượt người dự thi trắc nghiệm qua 04 đợt thi của đơn vị, sau đó xét lần lượt theo thứ tự ưu tiên:

+ Tỷ lệ bài dự thi trắc nghiệm đạt trên 80 điểm;

+ Điểm bình quân các bài dự thi trắc nghiệm của đơn vị.

7. Cơ cấu giải thưởng và trao giải

a) Giải thưởng tuần (phần thi trắc nghiệm):

Mỗi tuần có 03 giải thưởng:

- 01 giải Nhất, trị giá 2.000.000 đồng.

- 01 giải Nhì, trị giá 1.500.000 đồng.

- 01 giải Ba, trị giá 1.000.000 đồng.

b) Giải thưởng sáng kiến:

Gồm có 09 giải thưởng:

- 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng.

- 02 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng/giải.

- 03 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng/giải.

- 03 giải khuyến khích: trị giá 500.000 đồng/giải.

c) Giải thưởng tập thể: gồm 05 giải thưởng, mỗi giải 1.000.000 đồng.

d) Tổ chức, cá nhân đạt Giải thưởng được nhận Giấy khen và tiền thưởng của Ban Tổ chức Hội thi.

đ) Trao giải: Ban Tổ chức trao giải thưởng tuần (phần thi trắc nghiệm) cho các cá nhân theo từng đợt thi và các giải thưởng sáng kiến, giải thưởng tập thể được trao tại lễ tổng kết, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9/2022.

 

Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.477.767
Truy cập hiện tại 2.565 khách