Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công khai danh mục TTHC mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã
13/07/2022 3:27:PM
Ngày 08/7/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1603/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Theo đó, Quyết định mới ban hành 07 TTHC và bãi bỏ 04 TTHC trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã và bãi bỏ TTHC số 108 tại mục XI (Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh), bãi bỏ TTHC số 23, 24 tại mục V (Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh), bãi bỏ TTH số 02 tại mục IV (Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh). Cụ thể như sau:

1. Danh mục mới ban hành:

- TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện (1.010935);

Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện (1.010936);

Dừng hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyên (1.010937).

- TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện:

Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng (1.010938);

Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng (1.010939);

Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng (1.010940).

- TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã:

Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện (1.010941).

2. Danh mục TTHC bị bãi bỏ:

- TTHC thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh:

Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (1.000523)

- TTHC thuộc thẩm quyền của cấp huyện:

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện;

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện.

- TTHC thuộc thẩm quyền của cấp xã:

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng.

 

 

     

Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.477.143
Truy cập hiện tại 2.302 khách