Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công khai danh mục 2 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện/Bảo hiểm xã hội tỉnh, cấp huyện.
13/07/2022 3:24:PM
Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện/Bảo hiểm xã hội tỉnh, cấp huyện về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp (3.000204)
- Thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động (3.000205)
 

Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.988.488
Truy cập hiện tại 1.357 khách