Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công khai danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn, lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh
13/07/2022 3:24:PM
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2022 về công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn, lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Thừa hiên Huế, cụ thể:

- Cấp tỉnh:
Lĩnh vực xử lý đơn: Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh (2.002499.000.000.00.H57)
Lĩnh vực tiếp công dân: Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh (1.010943.000.00.00.H57)
- Cấp huyện: 
Lĩnh vực xử lý đơn: Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện (2.002500.000.00.00.H57)
Lĩnh vực tiếp công dân: Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện (1.010944.000.00.00.H57)
- Cấp xã: 
Lĩnh vực xử lý đơn: Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã (2.002501.000.00.00.H57)
Lĩnh vực tiếp công dân: Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã (1.010945.000.00.00.H57)
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục xử lý đơn và tiếp công dân tại các Quyết định: số 06/QĐ-UBND, số 07/QĐ-UBND, số 08/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh.
 

Thanh Tâm
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.185.955
Truy cập hiện tại 488 khách