Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 4, HĐND huyện khóa XII
01/07/2022 7:47:PM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Thông báo số 26/TB-HĐND ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Thường trực HĐND huyện về nội dung họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp lần thứ 4, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thường trực HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-HĐND ngày 13/6/2022 về tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 4, HĐND huyện khóa XII. Theo đó, các Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện tiếp xúc cử tri từ ngày 15/6/2022 đến ngày 28/6/2022; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, gửi về Thường trực HĐND huyện và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện trước ngày 30/6/2022 để kịp thời tổng hợp, trình HĐND huyện tại kỳ họp. Các nội dung ý kiến cử tri gửi về sau thời gian nêu trên sẽ không được xem xét tiếp nhận, giải quyết.

Tập tin đính kèm:
       
CÁC TIN KHÁC
Xem theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.507.397
Truy cập hiện tại 7.668 khách